Onderwerpen in beweging

Onderwerpen in beweging

Animaties geven kracht aan verhalen

Veelzijdige communicatie

Soms moeten er besluiten worden genomen over iets dat er nog niet is. Of moet iets ontstaan in het handelen van een organisatie. Is er wel een koers, maar geen harde doelstelling, laat staan een resultaat.

 In die gevallen kan het creëren van een beeld van wat er komen of gebeuren moet, enorm helpen. Dat kan met een statische illustratie of infographic gebeuren, maar als we werkelijk betekenis en gevoel willen geven aan dingen, dan is het middel van een animatie erg sterk. Een animatie is in staat, met beeld, tekst en gevoel een weergave te creëren van wat er nog niet is. En daarmee op meerdere communicatieve lagen tegelijkertijd te inspireren en te sturen.

 Animaties zijn plooibaar naar iedere doelstelling, naar iedere organisatiecultuur en naar ieder tijdsgewricht. Ze kennen geen beperkingen qua oplagen en doelgroepbereik, maar maken gebruik van de online mogelijkheden om het verhaal, doelstellingen en uitgangspunten te vertellen en om complexe problematieken uit te leggen en gevoel meet te geven aan onderwerpen.

 Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden van animaties die door ons bureau zijn gemaakt. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op!

De Belastingdienst is in transitie. Er moet meer gebeuren met minder medewerkers, de klantgerichtheid moet beter, er is een omslag in het denken van ‘controle achteraf’ naar ‘vertrouwen vooraf’. Het vraagt van de medewerkers van de Belastingdienst veel, om het nieuwe denken te incorporeren en met flexibiliteit te antwoorden op de gewenste veranderingen. Tijdens een congres daarover werden deze twee animaties getoond, die kort samenvatten waarover het eigenlijk gáát bij deze transitie. Na het congres fungeren de animaties als een voortdurende inspiratiebron en hulpmiddel bij de discussie over het onderwerp.

Het introduceren van een vernieuwde identiteit is een belangrijk moment dat, zeker voor een zorginstelling, om veel zorgvuldigheid vraagt. Nadat het merk voor Tergooi, ziekenhuis voor Gooi en Vechtstreek, ontwikkeld was, moest het intern en extern zorgvuldig worden toegelicht vanuit zijn intenties. Op die manier begrijpt iedereen de noodzaak van de vernieuwing en kan daaraan invulling geven op een moment, dat het merk nog niet geïmplementeerd is. De animatie geeft een beeld van wat het merk wil worden – en hoe daaraan door alle betrokkenen invulling kan worden gegeven.

Het binnenhalen van de Grand Départ van de Tour de France 2015 was natuurlijk een groot succes voor de stad. Niet alleen vanwege het aanzien dat de stad daarmee zich kon verwerven in de internationale (sport)wereld, maar ook vanwege de kans die het Utrecht biedt voor een hernieuwde citymarketing. Hoe het merk, ontworpen door Total Identity, bedoeld is in zijn intenties en hoe het daarmee aansluit bij het specifieke karakter en de kracht van de stad Utrecht, was een belangrijk uitgangspunt voor de stijl die de Grand Départ omgaf, en die het startpunt was van niet alleen de Tour de France, maar ook van een krachtige en aansprekende citybranding van Utrecht.

Voor het congres ‘Uitdagingen van morgen; Naar een dynamische durzame Delta’, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken als een werkbijeenkomst met bijdragen van bestuurders en captains of industry uit heel Nederland, was er noodzaak aan een korte, krachtige en aansprekende samenvatting, als inleiding op ‘de dag’. Waar gaan we het vandaag over hebben, en welke intenties heeft het ministerie van EZ daarmee? Een serie inzichten en doelstellingen, aantrekkelijk en begrijpelijk verteld in 2,5 minuut.

Soms is een animatie niet meer dan een veroorzaker van sfeer. Tijdens het congres ‘Samen werken aan Gelderland’ (dat overigens verzorgd werd door Total Public), werd als achtergrond van plenaire bijeenkomsten, presentaties en workshops, gebruik gemaakt van een eenvoudige animatie, gebaseerd op de eveneens door Total Public ontwikkelde congresstijl van Gelderland en bruikbaar voor niet alleen dit congres, maar alle congressen die Gelderland in de toekomst nog zal organiseren. Zo verbindt deze eenvoudige, bewegende vorm onderdelen van een evenement, en evenementen in de tijd met elkaar.

De Raad voor de Rechtspraak heeft voor vier jaar haar doelstellingen opnieuw vastgesteld, onder het thema ‘Snelle, toegankelijke en deskundige Rechtspraak’. Om de hele organisatie erbij te betrekken is gekozen om naast een boekje ook een animatie te maken waar de belangrijkste doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten worden verteld. De animatie moet mensen in de organisatie informeren en motiveren om gezamenlijk aan deze doelstellingen te werken.

10 trends, 10 kiemen, 10 boekjes voor Brabant. Input voor de Statenverkiezingen van afgelopen maart. De boekjes werden gelanceerd tijdens het seminar ‘Kiemen van Brabant’, waarbij van een animatie gebruik werd gemaakt om de boekjes te introduceren. Na de bijeenkomst zijn de boekjes online wereldkundig gemaakt.

Agenda Raad voor de Rechtspraak

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 6 420 887 82

Elisabeth Kroon

Adviseur
+31 6 307 235 79