Economie, plaats en identiteit

Economie, plaats en identiteit

Locatieontwikkeling voor organisaties

De internationale concurrentiepostie van Nederland vraagt om een andere benadering van het ontwikkelen en inrichten van bedrijventerreinen. Samenwerking, ketenverkorting, schaalvergroting etc. zijn meer dan ooit van belang om de Nederlandse positie in de wereldeconomie te waarborgen en te versterken.

Economische clustering is noodzakelijk om te komen tot een kennisdeling, het verhogen van de concurrentiekracht en een duidelijke profilering. Deze ontwikkeling dwingt on na te denken over de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Economie, plaats en identiteit', neem dan contact met ons op 

Hans P Brandt

CEO Total Identity Groep
T +31 653 197 827