De Beste Stad

De Beste Stad

Acht variabelen als sturingsinstrument voor het stedelijke functioneren

Een oordeel over een stad is doorgaans heel impulsief en emotioneel. Maar is het ook mogelijk om een objectief oordeel over een stad te vellen? 

Naar aanleiding van de bovenstaande vraag is er een themabijeenkomst georganiseerd waaraan een gevarieerd gezelschap van experts meededen. De leidraad voor deze bijeenkomst waren acht variabelen. De vraag was of deze variabelen valide, bruikbaar en direct toepasbaar waren.

Deze bijeenkomst vormde de basis voor dit essay, welke een model presenteert voor interventies om een stad beter te laten functioneren. Het model maakt het mogelijk om de discussie over een stad op een gemeenschappelijk en abstract niveau te voeren.  

Contact: 
Wilt u meer weten over 'De Beste Stad', neem dan contact met ons op 

Dmitri Berkhout

Senior communicatie-adviseur
T +31 20 750 95 12