D66 wil verantwoordelijkheid

D66 wil verantwoordelijkheid

Campagne gemeenteraadsverkiezingen 2014

Gemeenteraadsverkiezingen zijn heel anders van karakter dan landelijke verkiezingen. Niet de grote, aansprekende thema's op zichzelf staan centraal, maar de vertaling daarvan in hun lokale betekenis. Wat betekenen duurzaamheid, onderwijs of veiligheid voor mijn directe leefomgeving? De thema's worden persoonlijker en betekenisvoller dan op landelijk niveau. Hoe als landelijke partij aan te haken bij die betekenis en de lokale afdelingen van de partij te ondersteunen in hun strijd om de stem van de kiezer?

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 staan wat D66 betreft mede in het teken van wat de partij op landelijk niveau de afgelopen tijd waarmaakte. In 2013 nam D66 nadrukkelijk medeverantwoordelijkheid voor het landelijk beleid en werd de partij daardoor zichtbaar op bepaalde thema's en issues. Die thema's worden in deze campagne vertaald naar hun lokale betekenis: veiligheid betekent een veilige buurt, kennisontwikkeling en onderwijs betekent een goede school, economische ontwikkeling betekent een betaalbare woning.

Total Public ondersteunde de campagne inhoudelijk, Corbino maakte de verkiezingsclip, met een intelligent concept. Lokale lijsttrekkers spreken in gezamenlijkheid hun intenties en doelstellingen uit in een snel gesneden opvolging. Het perspectief is persoonlijk: 'ik wil verantwoordelijkheid', is de boodschap, die wordt ondersteund door een beeld waarin de lijsttrekkers de garantie voor die uitspraak lijken te geven: 'ik ben aanspreekbaar óp die verantwoordelijkheid', lijken ze te zeggen. Ondersteund door het optreden van landelijk lijsttrekker Alexander Pechtold in de clip, wordt duidelijk dat wat de partij landelijk wil, zich lokaal vertaalt. En door de montagewijze ontstaan lokale varianten van de clip, waarin de betreffende lijsttrkker duidelijk maakt dat hij met Groningen / Nijmegen / Amsterdam... vooruit wil, zoals D66 dat met Nederland wil.

D66 neemt ook op lokaal niveau verantwoordelijkheid, want D66 wil nu vooruit.

Contact: 
Wilt u meer weten over ons werk voor D66, neem dan contact op met: 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 6 420 887 82